Ny vaccinationsmetode
mod høfeber


Neue Desensibilisierungsmethode
gegen Heuschnupfen

ILIT.NU studiet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland og benytter lavere doser af en godkendt og anvendt allergivaccine (Alutard®).

allergy-18656_1920-removebg
allergy-18656_1920-removebg
demo-attachment-37-Subtraction-3
aulogo_dk_var2_blaa
midt_logo_01_cmyk_ai
demo-attachment-37-Subtraction-3

Hvad er ILIT?

ILIT (intralymfatisk immunterapi) er ikke en ny vaccine, men en ny måde at vaccinere på. I stedet for at vaccinere i armen, giver man injektionen i lymfeknuden i lysken – og går dermed direkte til kernen i immunforsvaret. Dette har i flere, mindre studier vist sig at forkorte behandlingstiden, og har medført at man kan bruge en lavere dosis, og stadig opnå den samme eller bedre effekt – men med færre behandlinger, bivirkninger og allergisymptomer.

Selve injektionen opleves typisk som mindre smertefuld end almindelige blodprøvetagninger. Det samlede behandlingsforløb består af 3 injektioner med 4 ugers mellemrum – og kan således overstås på 2 måneder.

 • Få behandlinger
 • Større effekt
 • Færre symptomer

To danske studier fra 2020 viser, at ILIT-metoden kan reducere allergisymptomer med op til hhv. 48,5% og 39,2%. Læs mere om allergi, immunterapi og ILIT-metodens fordele under Mere om ILIT.

ILIT-injektion

AIT-injektion

AIT-tablet

Varighed

3 injektioner

over 2 mdr.

30-50 injektioner over 3-5 år

En tablet dagligt i 3 år

Metode

Injektion i lymfeknuden

Injektion under huden

Tablet under tungen

Medicin

Alutard®

Alutard®

Grazax®

Tabellen sammenligner konventionel allergi immunterapi (AIT) med ILIT.

demo-attachment-37-Subtraction-3

ILIT studiet

I alt har 700 patienter med græspollenallergi gennemført ILIT-behandlingen (heraf 184 på Aarhus Universitetshospital), og resultaterne viser, at ILIT-behandlingen selv med en lavere dosis af allergenet giver større effekt, færre symptomer og forøget livskvalitet – sammenlignet med eksisterende vaccineprogrammer.

ILIT.NU studiets formål er at kvalificere og dokumentere de positive testresultater fra tidligere studier i stor skala, og herunder præcisere hvilken dosis der er optimal for at opnå den største effekt af vaccinen. Det vil vi gøre ved at teste og sammenligne den anvendte dosis fra de tidligere studier (1000 SQ-U), med doser der er henholdsvis 3 gange lavere (300 SQ-U) og 3 gange højere (3000 SQ-U) og med placebobehandling (medicin uden virkning).

demo-attachment-168-Subtraction-7
man-getting-ultrasound-abdomen-from-doctor-min
 • Online screening (februar-april)
  Første skridt var online screeningen. Ud fra en række spørgsmål om allergi, vurderede vi de tilmeldtes symptomer, og om man var egnet til at deltage i studiet.

  Forundersøgelse (februar-april) Deltagerne blev informeret om forløbet og fik en indledende helbredsundersøgelse med hudpriktest (SPT) og lungefunktionsundersøgelse.

  Høfebersæson 1 (maj-august)
  Første høfebersæson – uden ILIT-behandling. Deltagerne registrerede deres symptomer og medicinforbrug hver dag.

  Sommerkontrol (juni)
  Lungefunktionsundersøgelse og samtale med sygeplejerske.

  ILIT-behandling 1-3 (sep-dec 2021/jan-mar 2022)
  Deltagerne fik 3 injektioner med 4 ugers mellemrum i perioden september til december 2021 eller i perioden januar til marts 2022. Ved første ILIT-behandling fik deltagerne taget en blodprøve.

 • Høfebersæson 2 (maj-august)
  Første høfebersæson efter ILIT-behandling. Deltagerne registrerede deres symptomer og medicinforbrug hver dag.

  Sommerkontrol (juni)
  Lungefunktionsundersøgelse og samtale med sygeplejerske.

  Vinterkontrol (september-november)
  Lungefunktionsundersøgelse, priktest, blodprøve og samtale med sygeplejerske og læge.

 • Høfebersæson 3 (maj-august)
  Anden høfebersæson efter ILIT-behandling. Deltagerne registrerer deres symptomer og medicinforbrug hver dag.


  Sommerkontrol (juni)
  Lungefunktionsundersøgelse og samtale med sygeplejerske.

  Vinterkontrol (september-november)
  Lungefunktionsundersøgelse, priktest, blodprøve og samtale med sygeplejerske og læge.

 • Online-Screening (jetzt - März 2022)
  Der erste Schritt ist das Online-Screening, das Sie hier finden können. Anhand einer Reihe von Fragen zu Ihrer Allergie werden wir Ihre Symptome beurteilen und feststellen, ob Sie für die Teilnahme an der Studie geeignet sind.

  Voruntersuchung / Screening-Visite (Feb-März 2022)
  Wir werden Sie ausführlich über die Studie informieren und einen ersten Gesundheitscheck mit Hautpricktestung (SPT) und Lungenfunktionstestung durchführen.

  ILIT-Behandlung 1-3 (Feb-Mai 2022)
  Sie erhalten 3 Injektionen im Abstand von 4 bis maximal 8 Wochen von Februar bis Mai 2022. Bei jeder ILIT-Behandlung wird ein Blutentnahme durchgeführt. Sie bekommen symptomlindernde Medikamente für die Pollensaison 2022.

  Sommervisite 1 (Juni-Juli 2022)
  Lungenfunktionstestung, Blutentnahme und Gespräch mit der Study Nurse oder der Studienärztin / dem Studienarzt.

  Herbst-/Wintervisite 1 (Okt-Dez 2022)
  Sie erfahren, ob sie Placebo oder das Medikament erhalten haben. Blutentnahme, Hauttestung und Gespräch mit der Studienärztin / dem Studienarzt. Sie bekommen symptomlindernde Medikamente für die Pollensaison 2023.

 • Sommervisite 2 (Juni-Juli 2023)
  Lungenfunktionstestung, Blutentnahme und Gespräch mit der Study Nurse oder der Studienärztin / dem Studienarzt.

  Herbst-/Wintervisite 2 (Okt-Dez 2023)
  Blutentnahme, Hauttestung und Gespräch mit der Studienärztin / dem Studienarzt. Sie bekommen symptomlindernde Medikamente für die Pollensaison 2023. Ende der Studie und Abschluss.