Ny vaccinationsmetode
mod høfeber


Neue Desensibilisierungsmethode
gegen Heuschnupfen

ILIT.NU studiet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland og benytter lavere doser af en godkendt og anvendt allergivaccine (Alutard®). Læs mere om tilmelding her.

allergy-18656_1920-removebg
allergy-18656_1920-removebg
demo-attachment-37-Subtraction-3
aulogo_dk_var2_blaa
midt_logo_01_cmyk_ai
demo-attachment-37-Subtraction-3

Hvad er ILIT?

ILIT (intralymfatisk immunterapi) er ikke en ny vaccine, men en ny måde at vaccinere på. I stedet for at vaccinere i armen, giver man injektionen i lymfeknuden i lysken – og går dermed direkte til kernen i immunforsvaret. Dette har i flere, mindre studier vist sig at forkorte behandlingstiden, og har medført at man kan bruge en lavere dosis, og stadig opnå den samme eller bedre effekt – men med færre behandlinger, bivirkninger og allergisymptomer.

Selve injektionen opleves typisk som mindre smertefuld end almindelige blodprøvetagninger. Det samlede behandlingsforløb består af 3 injektioner med 4 ugers mellemrum – og kan således overstås på 2 måneder.

 • Få behandlinger
 • Større effekt
 • Færre symptomer

To danske studier fra 2020 viser, at ILIT-metoden kan reducere allergisymptomer med op til hhv. 48,5% og 39,2%. Læs mere om allergi, immunterapi og ILIT-metodens fordele under Mere om ILIT.

ILIT-injektion

AIT-injektion

AIT-tablet

Varighed

3 injektioner

over 2 mdr.

30-50 injektioner over 3-5 år

En tablet dagligt i 3 år

Metode

Injektion i lymfeknuden

Injektion under huden

Tablet under tungen

Medicin

Alutard®

Alutard®

Grazax®

Tabellen sammenligner konventionel allergi immunterapi (AIT) med ILIT.

demo-attachment-37-Subtraction-3

ILIT studiet

I alt har 700 patienter med græspollenallergi gennemført ILIT-behandlingen (heraf 184 på Aarhus Universitetshospital), og resultaterne viser, at ILIT-behandlingen selv med en lavere dosis af allergenet giver større effekt, færre symptomer og forøget livskvalitet – sammenlignet med eksisterende vaccineprogrammer.

ILIT.NU studiets formål er at kvalificere og dokumentere de positive testresultater fra tidligere studier i stor skala, og herunder præcisere hvilken dosis der er optimal for at opnå den største effekt af vaccinen. Det vil vi gøre ved at teste og sammenligne den anvendte dosis fra de tidligere studier (1000 SQ-U), med doser der er henholdsvis 3 gange lavere (300 SQ-U) og 3 gange højere (3000 SQ-U) og med placebobehandling (medicin uden virkning).

demo-attachment-168-Subtraction-7
man-getting-ultrasound-abdomen-from-doctor-min
700

behandlet med ILIT på verdensplan

97.7

% oplever ingen allergiske bivirkninger i vores studier på AUH

Din deltagelse

ILIT-behandlingen er gratis, og vi vil i forsøgsperioden på 3 år også udlevere allergimedicin, så du i pollensæsonen fortsat kan tage øjendråber, antihistaminer og næsespray mod dine allergisymptomer.

Forløbet består af 9 konsultationer fordelt over 3 år, og du vil modtage din ILIT-behandling inden sommeren 2022. Behandlingen foregår på en af vores 7 klinikker i Danmark (Aarhus N, Aarhus V, Randers, Hobro, Viborg, Fredericia eller Odense), og vi vil så vidt imødekomme dit ønske til behandlingssted.

Når du deltager i studiet, skal du i høfebersæsonen hver dag udfylde et kort spørgeskema vedr. dine høfebersymptomer på en mobil app. Det tager omkring 1 minut.

Din daglige registrering er vigtig – fordi vi skal bruge dine tilbagemeldinger under hele forløbet for at kunne vurdere effekten af ILIT-behandlingen.

cSMS-removebg-preview
Screenshot 2021-12-22 at 10.39.59

Tidslinje

 • Online screening (nu-apr 2021)
  Første skridt er online screeningen, som du finder her. Ud fra en række spørgsmål om din allergi, vurderer vi dine symptomer, og om du er egnet til at deltage i studiet.

  Forundersøgelse (feb-apr 2021)
  Vi informerer dig om forløbet og laver en indledende helbredsundersøgelse med hudpriktest (SPT) og lungefunktionsundersøgelse.

  Høfebersæson 1 (maj-aug 2021)
  Første høfebersæson – uden ILIT-behandling. Du skal registrere dine symptomer og dit medicinforbrug hver dag.

  Sommerkontrol (juni 2021)
  Lungefunktionsundersøgelse og samtale med sygeplejerske.

  ILIT-behandling 1-3 (sep-dec 2021/jan-mar 2022)
  Du får 3 injektioner med 4 ugers mellemrum i perioden september til december 2021 eller i perioden januar til marts 2022. Ved din første ILIT-behandling får du taget en blodprøve. 

 • Høfebersæson 2 (maj-aug 2022)
  Første høfebersæson efter din ILIT-behandling. Du skal registrere dine symptomer og dit medicinforbrug hver dag.

  Sommerkontrol (juni 2022)
  Lungefunktionsundersøgelse.

  Vinterkontrol (sep-okt 2022)
  Blodprøve, hudpriktest og lungefunktionsundersøgelse.

 • Høfebersæson 3 (maj-aug 2023)
  Anden høfebersæson efter din ILIT-behandling. Du skal registrere dine symptomer og dit medicinforbrug hver dag.

  Sommerkontrol (juni 2023)
  Lungefunktionsundersøgelse. 

  Vinterkontrol (sep-okt 2023)
  Blodprøve, hudpriktest og lungefunktionsundersøgelse. Du får at vide, hvilken behandling du har fået, og evt. videre behandling drøftes.

 • Online-Screening (jetzt - März 2022)
  Der erste Schritt ist das Online-Screening, das Sie hier finden können. Anhand einer Reihe von Fragen zu Ihrer Allergie werden wir Ihre Symptome beurteilen und feststellen, ob Sie für die Teilnahme an der Studie geeignet sind.

  Voruntersuchung / Screening-Visite (Feb-März 2022)
  Wir werden Sie ausführlich über die Studie informieren und einen ersten Gesundheitscheck mit Hautpricktestung (SPT) und Lungenfunktionstestung durchführen.

  ILIT-Behandlung 1-3 (Feb-Mai 2022)
  Sie erhalten 3 Injektionen im Abstand von 4 bis maximal 8 Wochen von Februar bis Mai 2022. Bei jeder ILIT-Behandlung wird ein Blutentnahme durchgeführt. Sie bekommen symptomlindernde Medikamente für die Pollensaison 2022.

  Sommervisite 1 (Juni-Juli 2022)
  Lungenfunktionstestung, Blutentnahme und Gespräch mit der Study Nurse oder der Studienärztin / dem Studienarzt.

  Herbst-/Wintervisite 1 (Okt-Dez 2022)
  Sie erfahren, ob sie Placebo oder das Medikament erhalten haben. Blutentnahme, Hauttestung und Gespräch mit der Studienärztin / dem Studienarzt. Sie bekommen symptomlindernde Medikamente für die Pollensaison 2023.

 • Sommervisite 2 (Juni-Juli 2023)
  Lungenfunktionstestung, Blutentnahme und Gespräch mit der Study Nurse oder der Studienärztin / dem Studienarzt.

  Herbst-/Wintervisite 2 (Okt-Dez 2023)
  Blutentnahme, Hauttestung und Gespräch mit der Studienärztin / dem Studienarzt. Sie bekommen symptomlindernde Medikamente für die Pollensaison 2023. Ende der Studie und Abschluss.

Online screening

Er du rask, over 18 år og lider af græspollenallergi, inviterer vi dig til at tage online screeningen, hvor du skal besvare en række spørgsmål vedr. din allergi.

Vi kontakter dig på tlf eller mail mellem februrar og maj, og fortæller dig om du er blevet udvalgt til studiet, og hvad næste skridt er. Hvis du ikke er egnet til studiet, vil vi sikre os at informere dig om dette.

Datasikkerhed

Dette studie er drevet af Aarhus Universitet og Region Midtjylland, og vi benytter udelukkende REDCap til at opbevare dine data. REDCap er en sikker platform til indsamling og opbevaring af persondata (efterlever reglerne for 21 CFR Part 11, FISMA, HIPPA og GDPR) og er udviklet i USA af Vanderbilt University. REDCap bliver benyttet af institutioner og i projekter verden over. Vores dataserver varetages af Aarhus Universitet.

20 minutes
online screening
20 minutes
Screenshot 2021-12-21 at 14.32.39