Mer kunskap om ILIT

Detta avsnitt är för dig som vill veta mer om allergier, immunterapi och ILIT. Vi strävar efter att hålla webbplatsen uppdaterad med forskningsresultat, artiklar och senaste nytt så att du kan hålla jämna steg med utvecklingen.

Varför behövs ILIT?

Allergier är ett stort problem för många, och tyvärr finns det mycket man kan bli allergisk mot: björk- och gräs pollen, kvalster, pälsdjur, etc. Listan är lång, och så är de allergiska symptomen. Men oavsett vad som utlöser allergi och vilka symtom man får, är allergier ett utbrett - och växande – hälsoproblem och socialt problem i västvärlden.

Bara i Danmark beräknar man att mer än 20% av befolkningen lider av pollenallergi (i Sverige uppåt 30%) och mer än hälften av dessa har allergi mot gräspollen med symtom som – i varierande grad – försämrar deras livskvalitet och prestationsförmåga. Allergin påverkar individen, folkhälsan och den ekonomin. Inte bara för att antalet allergiker ökar, utan också för att en stor del av dem är obehandlade – och en obehandlad allergi kan inte bara förvärra symtomen, utan också öka risken för att utveckla andra allergier och astma.

Med ILIT kommer vi att kunna erbjuda en effektiv, snabb och mycket mer användarvänlig behandling. I denna studie gäller gräspollenallergi, men vår förhoppning är att metoden så småningom ska komma att användas mot fler allergier. Målet är att färre hoppar av behandlingen – och fler får den behandling de behöver.

Allergiska reaktioner och allergener

Allergier och allergiska reaktioner uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar och, populärt sett, tolkar helt ofarliga ämnen – som gräspollen – som farliga som ska bekämpas. Allergiframkallande ämnen kallas allergener, och när immunsystemet angriper allergenerna utlöser det allergiska reaktioner som ger allergisymtom.

Idag kan mild hösnuva behandlas med receptfria läkemedel som kan minska symtomen. Men för att vara så bra som möjligt under pollensäsongen behöver ungefär hälften av alla hösnuvapatienter starkare, läkarförskrivna mediciner – eller immunterapi baserat på att kroppens immunförsvar inte bara är där problem uppstår, utan är också där lösningen och lättnaden hittas.

AIT immunterapi

AIT (allergen immunterapi) är den enda allergibehandling som kan förändra de bakomliggande orsakerna till allergier och förebygga och minska mer allvarliga symtom med kraftig och bestående effekt: Med immunterapi exponeras immunsystemet för allergenet som utlöser de allergiska symptomen, och genom upprepad exponering omprogrammeras systemet och bildar skyddande antikroppar. Detta innebär att immunsystemets tolerans för exempelvis gräspollen ökar gradvis samtidigt som personen med gräspollenallergi får ökad förmåga att tolerera gräspollen utan att reagera.

Den nuvarande AIT-behandlingen för gräspollenallergi består av antingen ett vaccinationsprogram med 30-50 injektioner spridda över 3-5 år, eller en tablettbehandling där du måste ta ett piller varje dag i 3 år. Gemensamt för båda metoderna är att allergenet bildar en skyddande immunitet innan den når immunsystemet. Båda behandlingsmetoderna är därför tidskrävande, kostsamma och förknippade med milda till måttliga biverkningar. Detta kan vara en del av förklaringen att mindre än 5% av allergiker som behöver immunterapi erbjuds det.

ILIT Immunterapi

Med ILIT-metoden används samma läkemedel som används vid sprutbehandling i armen, Alutard®(AIT) – men på ett helt nytt och  målinriktat sätt: istället för att injicera under huden injicerar man allergenet i lymfkörtlarna – och därmed direkt i immunsystemet. På så sätt minimerar metoden avsevärt mängden läkemedel och biverkningar, samtidigt som man uppnår en snabbare effekt genom färre behandlingar. Den totala behandlingstiden blir 2 månader med endast 3 injektioner med 4 veckors intervall.

Vetenskapliga publikationer

Läs mer om ILIT och immunterapi i artiklarna nedan, vetenskapliga publikationer etc. Sidan uppdateras ständigt med nytt innehåll.

Intralymphatic immunotherapy improves grass pollen allergic rhinoconjunctivitis: A 3-year randomized placebo-controlled trial, Århus Universitetshospital og Odense Universitetshospital.

Background: Allergic rhinoconjunctivitis is a global health problem. Different allergen immunotherapy regimes are marketed but have low adherence because they are expensive, complex, and time-consuming. New allergen immunotherapy forms are needed.

Objective: In a 3-year follow-up double-blind randomized placebo-controlled trial, we aimed to investigate the effect of intralymphatic allergen immunotherapy (ILIT).

Methods: Patients with grass pollen rhinoconjunctivitis were treated with 3 ILIT injections and an ILIT booster 1 year later, 3 ILIT injections and a placebo booster, or 3 placebo injections and a placebo booster. Primary outcome was improvement in a combined symptom and medication score (cSMS). A novel evaluation tool with a linear regression model of cSMS and grass pollen counts was developed. Secondary outcomes were changes in grass specific immunoglobulins and skin and nasal provocation tests to grass pollen.

Results: A total of 36 patients were included. Log10-transformed cSMS was reduced by 0.30 (95% CI, 0.11-0.49; P 5 .002), equaling 48.5% (95% CI, 24.5%-62%), in the entire 3-year follow-up period, significant only in the first follow-up season but not in the second and third seasons. The regression model showed a 37% (P < .001) reduction in cSMS. The booster injection 1 year later had no additional effect. Secondary, repeated measures of IgE and IgG4 to grass showed significant between-group difference and within-group change in the ILIT groups. No change in provocation test results was found.

Conclusions: ILIT gives a substantial reduction in grass pollen allergy symptoms and use of rescue medication, significant in the first season after treatment. A booster injection had no additional effect.

Andra länkar

Läs mer om ILIT och immunterapi i artiklarna nedan etc. Listan uppdateras kontinuerligt med nytt innehåll.