Så här använder du symtomlindrande läkemedel under gräspollensäsongen när du deltar i ILIT.NU

Förhoppningsvis kommer många av er att uppleva en bättre gräspollensäsong än tidigare, men många av er kommer att fortsätta att behöva symtomlindrande läkemedel. Nedan följer en guide till symtombehandlingen.

Det är viktigt att du tar alla läkemedel efter behov och inte förebyggande, som många är vana vid, eftersom det annars döljer ett minskat behov på grund av behandlingen.

Du har fått tablett Desloratadine 5 mg.

Andra antihistamintabletter: Vi vill hellre att du använder Desloratadine, men om du har provat Desloratadine och du upptäcker att ett annat antihistamin fungerar bättre för dig kanske du vill ta det istället, det gäller både om du har bättre effekt eller en annan biverkningsprofil på ett annat preparat. Håll dig till det antihistamin som fungerar bäst för dig.

Om du byter från Desloratadin, vänligen skriv det en gång i fältet "övrigt" i SMS-formulären.

Standarddosering: Är 1 tablett per dag. Om du fortsätter att uppleva symtom trots antihistamin, rekommenderas att du kompletterar med andra mediciner. Alternativt, försök att öka dosen till max 2 tabletter 2 gånger om dagen.

Du har fått Opatanol (olopatadine) 1mg/ml antihistamin ögondroppar.

Andra ögondroppar: Håll dig till 1 sorts antihistamin-ögondroppar, är du van vid att använda andra och du tycker att de fungerar bättre för dig, så använd dem gärna. Återigen, vänligen notera det en gång i fältet "övrigt" i SMS-formulären.

Standarddosering: Är 1 droppe i varje öga 1-2 gånger om dagen, men de får användas flera gånger om dagen med 3-4 timmars mellanrum vid behov. Placera droppen i den yttre ögonvrån, så fördelar vätskan sig bäst.

Du har fått Mometason (mometasonfuroat) en kortisonnässpray.

Andra nässprayer: Håll dig till en sorts nässpray som innehåller kortison. När det gäller det andra läkemedlet kanske du vill byta till ett annat preparat om det fungerar bättre för dig. Skriv det igen en gång i fältet "övrigt" i SMS-formulären.

Standarddosering: Är 1 dos i vardera näsborre 2 gånger dagligen
Speciellt här gäller att man ENDAST ska ta nässpray om det behövs, d.v.s. i motsats till det oftast rekommenderade sättet att använda det förebyggande.

Vid bristande symtomlindring: Du får inte behandlas med kortisonspruta under studien. Det är viktig och du bör ah fått information om det när du inkluderades i studien. Om du har symtom trots ovanstående behandling, vänligen kontakta oss i Linköping för att få hjälp. Exempelvis recept på kortisontabletter under de värsta dagarna.

Annan behandling: Annan symtomlindrande behandling bör anges i fältet "övrigt" i SMS-formulären.

Klicka på länken nedan för instruktioner för att fylla i frågeformuläret:

Frågeformulär Guide

Om inget av ovanstående hjälper, eller om du har slut på medicin, kan du kontakta oss här.