demo-bilaga-37-Subtraktion-3

FAQ

Om du inte hittar svar på dina frågor här är du välkommen att kontakta oss här. 

Under menypunkten Mer om ILIT hittar du bland annat fördjupade förklaringar, tidigare studier och publicerade artiklar i ämnet. Eftersom ILIT-behandlingen är relativt ny är bakgrundsinformationen fortfarande relativt begränsad. Ämnet uppdateras dock ständigt med ny kunskap, professionellt innehåll och kompletterande litteratur

Som utgångspunkt kunde alla friska personer över 18 år med gräspollenallergi delta i studien.
Inga fler deltagare söks just nu.

Ilit. Nu är studien godkänd av Danska läkemedelsmyndigheten och endast godkända och etablerade allergiläkemedel (Alutard®) kommer att användas. Dessutom är de doser vi testar mycket mindre än de som normalt används vid AIT-behandling, där vaccination ges under huden.

Av de 184 personer som behandlas vid AUH och som redan har testat behandlingen får 97,7 % inga allergiska reaktioner. Till exempel har det varit övergående och lokal klåda, svullnad och nässelfeber. Upp till 25% får svullnad i ljumsken som avtar inom 24 timmar.
Inte ett enda fall av anafylaktisk chock eller andra allvarliga biverkningar/allergiska reaktioner har registrerats i tidigare studier med de doser vi använder.

Studien löper över 3 år, men det är bara 4 månader (under 3 säsonger) som du – helst varje dag – måste registrera dina allergisymptom och din medicinkonsumtion i appen. Den dagliga rapporteringen tar inte mycket längre tid än 1 minut, men är mycket viktig för att vi ska kunna utvärdera studien på ett bra sätt.

Oavsett om du upplever symtom, biverkningar eller inte, ska allt registreras i appen. Varje dag räknas – inklusive de symptomfria dagarna och den extra medicin du kan ta. 

Ingenting händer om du glömmer att spela in dina symtom en eller två gånger, men om det händer för ofta, missar studien värdefull kunskap. För att din feedback ska ingå i studien måste din totala registreringsgrad vara så hög som möjligt under de 4 månader på året du behöver registrera dig i appen.

Mellan februari och april 2021 väljer vi ut deltagarna. Om du väljs ut måste du göra en förstudie där vi kommer att genomföra en hälsokontroll och informera dig om kursen. Inom undersökningen får du ett mail i din e-box med info om tid och plats. 

När du deltar i studien, får du symtomlindrande mediciner såsom antihistamin- tabletter, antihistamin ögondroppar, kortisontabletter och  kortisonnässpray.  

Du kan ta det extra läkemedlet efter behov, men det måste registreras i appen – tillsammans med dina andra symtom på dagen. Vi vill också be dig att registrera andra läkemedel eller behandlingar som du tror att du inte klarar dig utan, så vi är informerade.

Online-visningen var endast öppen från februari 2021 till april 2021.
Inga fler deltagare söks för närvarande. 

1/3 av alla studiedeltagare kommer att få placebobehandling (läkemedel utan aktiv substans).

När studien är klar kommer vi att informera dig om den behandlingsdos du fått (300 SQ-U, 1000 SQ-U, 3000 SQ-U eller placebo) och komma överens om eventuell vidare kurs för dig.  

Du kan dra dig ur studien när som helst. Både före och under utan att ange anledning och utan att det påverkar din övriga behandling.

FAQ

Om du inte hittar svar på dina frågor här är du välkommen att kontakta oss här. 

Under menypunkten Mer om ILIT hittar du bland annat fördjupade förklaringar, tidigare studier och publicerade artiklar i ämnet. Eftersom ILIT-behandlingen är relativt ny är bakgrundsinformationen fortfarande relativt begränsad. Ämnet uppdateras dock ständigt med ny kunskap, professionellt innehåll och kompletterande litteratur

Som utgångspunkt kan alla friska personer över 18 år med gräspollenallergi delta i studien. 

ILIT.NU studien har godkänts av Läkemedelsverket och godkänt allergiläkemedel (Alutard®) kommer att användas. Dessutom är de doser vi testar mycket mindre än de som normalt används vid AIT-behandling, där vaccination ges under huden.

Av de 459 personer som redan har testat behandlingen har endast 2,3% upplevt allergiska biverkningar. Till exempel har det varit övergående och lokal klåda, svullnad och nässelfeber. Upp till 25% får svullnad i ljumsken som avtar inom 24 timmar.
Inte ett enda fall av anafylaktisk chock eller andra allvarliga biverkningar/allergiska reaktioner har registrerats i tidigare studier med de doser vi använder.

Studien löper över 3 år, men det är bara 4 månader (under 3 säsonger) som du – helst varje dag – måste registrera dina allergisymptom och din medicinkonsumtion i appen. Den dagliga rapporteringen tar inte mycket längre tid än 1 minut, men är mycket viktig för att vi ska kunna utvärdera studien på ett bra sätt.

Oavsett om du upplever symtom, biverkningar eller inte, ska allt registreras i appen. Varje dag räknas – inklusive de symptomfria dagarna och den extra medicin du kan ta. 

Ingenting händer om du glömmer att fylla i dina symtom en eller två gånger, men om det händer för ofta, förlorar studien värdefull kunskap. För att dina resultat ska kunna ingå i studien måste din totala registreringsfrekvens vara så hög som möjligt under de 4 månader av året du behöver använda appen.

Mellan januari och mars 2021 väljer vi ut deltagarna. Om du har symtom tillräckligt för att ingå i studien gör du ett screeningbesök där en hälsokontroll görs och gu informeras om studien. Innan undersökningen får du ett mail i din e-box med info om tid och plats. 

När du deltar i studien, får du symtomlindrande mediciner såsom antihistamin- tabletter, antihistamin ögondroppar, kortisontabletter och  kortisonnässpray.  

Du kan ta det extra läkemedlet efter behov, men det måste registreras i appen – tillsammans med dina andra symtom. Vi vill också be dig att registrera alla andra läkemedel som du inte klarar dig utan, så att vi är informerade.

Onlinefrågorna om symtom är öppen från januar 2020 till mars 2021.

1/3 av alla studiedeltagare kommer att få placebobehandling (läkemedel utan aktiv substans).

När studien är klar kommer vi att informera dig om vilken dos du fått (300 SQ-E, 1000 SQ-E, 3000 SQ-E eller placebo) och planerar den framtida behandlingen tillsammans med dig.  

Du kan dra dig ur studien när som helst. Både före och under utan att ange anledning och utan att det påverkar din övriga behandling.