Ny vaccinationsmetod 
mot gräspollenallergi


Neue Desensibilisierungsmethode
gegen Heuschnupfen

ILIT. NU-studien har godkänts av de vetenskapliga etikkommittéerna för region Mellersta Danmark och använder lägre doser av ett godkänt och använt allergivaccin (Alutard®).

allergi-18656_1920-removebg
allergi-18656_1920-removebg
demo-bilaga-37-Subtraktion-3
aulogo_dk_var2_blaa
midt_logo_01_cmyk_ai
demo-bilaga-37-Subtraktion-3

Vad är ILIT?

ILIT (intralymphatic immunotherapy) är inte ett nytt vaccin, men ett nytt sätt att vaccinera. Istället för att vaccinera i armen ger man injektionen i lymfkörten i ljumsken – och går därmed direkt till immunförsvarets kärna. I flera, mindre studier, Detta har visat sig förkorta behandlingstiden, och har resulterat i en lägre dos att kunna använda och ändå uppnå samma eller bättre effekt – men med färre behandlingar, biverkningar och allergisymtom.

Injektionen i sig upplevs vanligtvis som mindre smärtsam än vanliga blodprover. Den övergripande kuren består av 3 injektioner med 4 veckors intervall – och kan därmed föras över i 2 månader.

 • Få behandlingar
 • Bättre effekt
 • Färre symtom

Två danska studier från 2020 visar att ILIT-metoden kan minska allergisymtomen med upp till 48,5 % respektive 39,2 %. Läs mer om allergier, immunterapi och ILIT-metoden under Mer om ILIT.

ILIT injektion

AIT injektion

AIT tablett

Varaktighet

3 injektioner

under 2 månader

30-50 injektioner över 3-5 år

En tablett dagligen i 3 år

Metod

Injektion i lymfkörtel

Injektion under huden

Tablett under tungan

Medicin

Alutard®

Alutard®

Grazax®

I tabellen jämförs konventionell immunterapi mot allergi (AIT) med ILIT.

demo-bilaga-37-Subtraktion-3

ILIT studiet

Totalt 700 patienter med gräspollenallergi har avslutat ILIT-behandling (varav 184 har utförts vid Århus universitetssjukhus), och resultaten visar att ILIT-behandling även med en lägre dos av allergenet ger större effekt, färre symtom och ökad livskvalitet – jämfört med befintliga vaccinprogram.

ILIT.NU -studien har som mål att bekräfta resultaten av de tidigare studier som haft goda resultat i stor skala, och även visa vilken dos som är optimal för att uppnå maximal effekt av vaccinet. Vi kommer att göra detta genom att jämföra den dos som använts från de tidigare studierna (1000 SQ- E), med doser som är 3 gånger lägre (300 SQ- E) och 3 gånger högre (3000 SQ- E) respektive placebo (läkemedel utan aktiv substans). 

demo-bilaga-168-Subtraktion-7
man-få-ultraljud-buk-från-läkare-min
700

behandlas med ILIT över hela världen

97.7

% upplever inga allergiska biverkningar i våra studier på AUH

Tidslinje

 • Online-visning (mars-april 2021)
  Det första steget var online-screeningen. Utifrån ett antal frågor om allergier bedömde vi deltagarnas symtom och om de var lämpliga att delta i studien.

  Förstudie (feb-apr 2021)
  Deltagarna informerades om kursen och fick en första kontroll med hudpricktest (SPT) och lungfunktionsundersökning.

  Hösnuva säsong 1 (maj-aug 2021)
  Första hösnuvasäsongen – utan ILIT-behandling. Deltagarna registrerade sina symtom och läkemedelskonsumtion varje dag.

  Sommarkoll (juni 2021)
  Lungfunktionsundersökning och samtal med sjuksköterska.

  ILIT-behandling 1-3 (sep-dec 2021/jan-mar 2022)
  Deltagarna fick 3 injektioner 4 veckor från september till december 2021 eller från januari till mars 2022. Vid den första ILIT-behandlingen fick deltagarna ett blodprov taget.

 • Hösnuva säsong 2 (maj-augusti 2022)
  Första hösnuvasäsongen efter ILIT-behandling. Deltagarna registrerade sina symtom och läkemedelskonsumtion varje dag.

  Sommarkoll (juni 2022)
  Lungfunktionsundersökning.

  Vinterkontroll (sep-okt 2022)
  Blodprov, hudpricktest och lungfunktionsundersökning.

 • Hösnuva säsong 3 (maj-aug 2023)
  Andra hösnuvasäsongen efter din ILIT-behandling. Deltagarna måste i sin tur registrera sina symtom och läkemedelskonsumtion varje dag.

  Sommarkoll (juni 2023)
  Lungfunktionsundersökning.

  Vinterkontroll (sep-okt 2023)
  Blodprov, hudpricktest och lungfunktionsundersökning. Deltagarna får veta vilken behandling de har fått och eventuell ytterligare behandling diskuteras.

 • Online screening (jetzt - März 2022)
  Det finns schritt ist das Online-Screening, das Sie hier finden können. Anhand einer Reihe von Fragen zu Ihrer Allergie werden wir Ihre Symptome beurteilen und feststellen, ob Sie für die Teilnahme an der Studie geeignet sind.

  Voruntersuchung / Screening-Visite (Feb-März 2022)
  Wir werden Sie ausführlich über die Studie informieren und einen ersten Gesundheitscheck mit Hautpricktestung (SPT) und Lungenfunktionstestung durchführen.

  ILIT-Behandlung 1-3 (Feb-Mai 2022)
  Sie erhalten 3 The injection im Abstand von 4 bis maximal 8 Wochen von Februar bis Mai 2022. Bei jeder ILIT-Behandlung wird ein Blutentnahme durchgeführt. Sie bekommen symptom-lindra Medikamente für die Pollensaison 2022.

  SummerVisite 1 (juni-juli 2022)
  Lungfunktionstestet, Blutentnahme und Gespräch mit der Study Nurse oder der Studienärztin / dem Studienarzt.

  Herbst-/Wintervisite 1 (okt-dez 2022)
  Sie erfahren, ob sie Placebo oder das Medikament ishalten haben. Blutentnahme, Hauttestung und Gespräch mit der Studienärztin / dem Studienarzt. Sie bekommen symptom-lindra Medikamente für die Pollensaison 2023.

 • SummerVisite 2 (juni-juli 2023)
  Lungfunktionstestet, Blutentnahme und Gespräch mit der Study Nurse oder der Studienärztin / dem Studienarzt.

  Herbst/Wintervisite 2 (okt-dez 2023)
  Blutentnahme, Hauttestung und Gespräch mit der Studienärztin / dem Studienarzt. Sie bekommen symptom-lindra Medikamente für die Pollensaison 2023. End der Studie und Abschluss.